Header widget area left

Terapi hizmeti

I Nefsterapi er vi to kvinder der har en fælles interesse for den enkelte individs udvikling og positiv forandring.

Vi tilbyder terapi, online terapi og personlige udviklingskurser som er baseret på elementer af NLP, kognitiv terapi og mindfulness.

Nedenfor kan du se hvilke muligheder vi tilbyder:

Individuel terapi
Er du kommet i en fase, hvor du har mistet grebet om din egen tilværelse, så alt føles meningsløs og unødvendigt, eller står du med spørgsmål, som du umiddelbart ikke kan finde svar på, kan det være en stor hjælp for dig at gå i individuelt terapi.

Du kan arbejde med alle emner og problemstillinger i din terapi. Det er dig, der bestemmer indholdet i samtalerne, for kun du selv ved, hvad der er svært for dig. Det kan være problemer, som du allerede har sat ord på, eller diffuse ting, som er sværere at formulere. Det kan være store eller små problemer, som fylder op i dit liv, nye eller åregamle reaktionsmønstre, som du ønsker at ændre, en aktuel krise eller traumatiske oplevelser, som du ønsker at håndtere bedre.

Individuelt terapi er en form for psykologisk hjælp, hvor terapeuten tager udgangspunkt i dig, og hjælper dig med at se dine problemstillinger med friske øjne. Det skaber klarhed og overblik, og giver dig forståelse for, hvorfor dit liv føles svært og danner basis for at skabe en forandring.

Hver enkelt session kan have forskellige vinkler på dit liv. Hver samtale foregår efter dit eget ønske enten velforberedt eller uden forudgående planer, eller ud fra et emne eller en situation, der er opstået her og nu.

I det terapeutiske rum får du mulighed for at udfolde dig, som du har lyst til, hvor alle dine følelser er velkommen uanset hvilken følelsesmæssig reaktion, du viser, forbliver alt i dyb fortrolighed mellem dig og mig.

Gruppeterapi
Formålet med denne form for terapi er at mødes om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen med andre. Temaerne kan være bestemt på forhånd eller gruppen kan have en fælles problemstilling. Det kan også være en mere generel udviklingsgruppe, hvor deltagerne arbejder med deres individuelle behov.

Temaerne kan handle om alt mellem himmel og jord. Grupperne består af 3-5 deltagere og varigheden er 8 gange.

I gruppeterapi deler man erfaringer og lærer af hinanden. Det er en anerkendt udviklingsproces, som er meget givende både for dig som individ og for gruppen som helhed.

Online terapi

  • Har du en travl hverdag?
  • Er der langt til din terapeut?
  • Angst for at gå ud i offentligheden?
  • Brug for tilgængelighed med kort varsel?

Online terapi er hurtigt, let og muligt, uanset hvor du bor. Det er fleksibelt og en alternativ måde ift. at modtage terapi på.

Samtaleterapi til børn.

I dag kan børn have forskellige udfordringer af forskellige karakter f.eks. bekymringer, angst, spil ”afhængighed”, for megen tidsforbrug i sociale medier m.m.

Samtaleterapi til børn giver dem mulighed til at udtrykke og italesætte deres behov og ønsker via tegne-terapi eller legoklodser.

Forældrene informeres altid ud fra barnets perspektiv, så de styrkes i at håndtere udfordringerne og støtte barnet bedst muligt.

Parterapi

Vi tilbyder at have mediator- rolle i konfliktmægling mellem par, der oplever problemer i parforholdet/ ægteskabet.

Det er vigtigt at I kan være i samme rum og lytte aktivt til hinanden. Vi ligger rammen omkring terapien og indholdet bestemmes af Jer.