Header widget area left

Nefs kişisel gelişim kursları - Nefskursus

Vi tilbyder personlige udviklingskurser som er baseret på elementer af NLP, kognitiv terapi og mindfulness.

Formålet med Nefs-kurserne er at skabe forudsætninger til positive forandringer og dermed øge livskvaliteten. Yderligere er kurserne af forebyggende karakter ift. depression, stress og angsttilstande.

Viden om sig selv (selvbevidsthed) er altafgørende for at opnå positive forandringer. Du kan ved deltagelse opnå viden om din personlighed, tanker, følelser og adfærd, og hvordan de påvirker hinanden. Du vil opnå større personlig indsigt, øget selvværd, øget selvtillid, lære at sætte grænser, anerkende og håndtere dine følelser.

Vi lægger vægt på at undervisningen er vekslende mellem teori og øvelser. For en optimal udbytte af kurset laver vi både før og efter evalueringer for at det kan danne et fast holdepunkt (anker) ift. personlig udvikling.

Obs. Nefs-kurserne kan også tilbydes på tyrkisk.

Du / I er velkommen til at kontakte os telefonisk eller via mail for mere information.