Header widget area left

Kontaktpersonordning

Kontaktpersonordning

Nefs tilbyder kontaktpersons ordning til børn og unge, som er udfordret på forskellige parameter i livet. Kontaktpersonen er med til at øge motivationen for forandring, samt have øje for ønsker, drømmer og ressourcer. Dette vil gøre den unge til hovedpersonen i eget liv. kontaktpersonen rolle i indsatsen er at være vejledende, stabil og et forbillede for den unge for at kunne opnå ønsker, drømme og mål. Derudover vil kontaktpersonen arbejde netværksorienteret, således andre omsorgspersoner og vigtige aktørere kan præge forandringsprocessen. Disse omsorgspersoner og aktører vil typisk være forældre, skole, sagsbehandler, fritidsinteresser og klub.

Kontaktperson vil også fungere som et talerør for den unge i forhold til vigtige aktører i den unges liv. Vi lægger stor vægt på at den unge skal have en voksen at være fortrolig med, så relationen og motivationen for forandring kan udvikles og vedligeholdes.

Metoder

Mentaliseringsbaseret tilgang

Vores fundament for behandlingsarbejdet med unge er bygget på den mentaliseringsbaserede tilgang.

Ved hjælp af metoden vil vi undersøge, fremme og videreudvikle den unges evne til at mentalisere. Mentalisering vil hjælpe den unge til at forstå sig selv udefra og andre indefra – herunder evnen til at danne empati. Samtidig vil det være med til, at den unge bliver bedre til at aflæse sociale kontekster, egen formåen, samt forstå andres følelser og handlinger. Ydermere vil dette øge motivation af den unges fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse.

En forudsætning for at den unge er i positiv progression og god trivsel er, at den unge er indstillet på forandring. Her vil vi som behandler støtte og vejlede den unge bedst muligt til at forandringen er positiv.

Feedback Informed Treatment (FIT)

I Nefs bruger vi FIT- outcomes for at inddrage den unges stemme i egen trivsel og effekten af indsatsen. Dette gøre vi ved at den score på to målinger (ORS og SRS) max én gang om ugen. Derefter dykker vi ned i målingerne og bruger FIT som et dialogredsakb. Det vigtigste for os i Nefs er, at den unge er hovedaktøren i eget liv og her får rig mulighed for at kunne udtrykke sig.

Udøveren får også mulighed for at kunne spotte effekten af indsatsen tidligere og har derfor mulighed for at italesætte udfordringer og justere indsatsen ved tæt kommunikation med sagsbehandler.